Architektonické Studio D4Z  |  Ondřej Kubík Architekt | Sochař

Koncept nelze ničím nahradit. 

Mým cílem je přiblížit kvalitní bydlení všem lidem. Ukázat, že domy mohou být účelné, krásné a hlavně příjemné k obývání. Vytvářet příjemné prostory s lidským měřítkem a dobrou energií, kde se lidé budou cítit spočinutí a relaxovaní, prostory s postupnými přechody mezi veřejnou a soukromou částí domu (zřetelně stukturované prostory).  Nové a moderní neznamená vždy nutně lepší a dobré, novost není zásadní a absolutní hodnotou.

Podívejte se v klidu na představené projekty.  V případě jakýchkoliv dotazů, či zájmu neváhejte a zeptejte se. 

Hezké chvilky s architekturou přeje architekt a sochař Mgr.A. Ondřej Kubík.

Okolí nás ovlivňuje 

Veškeré naše okolí nás ovlivňuje (ať již chceme, či nechceme), a proto je velmi důležité zdařilé architektonické tvarování veřejného prostoru (prostoru mezi domy) i jednotlivých domů.  Prostor mezi domy (život mezi budovami) je přitom často důležitější, než tvarování samotné budovy.  Sebehezčí budova v neharmonickém prostředí není sama o sobě nic platná.  

 

Z toho vychází celostní (komplexní) pojetí mé architektury.  Jednotlivé aspekty prostředí nebo domů jsou jedinečné, vzájemně však musí vytvářet harmonickou jednotu.  

 

Dům může být zároveň i osobností, která se nám nemusí nutně přizpůsobovat, ale my s ní můžeme přesto žít a harmonicky vycházet. Dům nemusí být jen služebník, může to být individualita (což se ovšem netýká většinové konfekční architektury). 

 

Další činnost 

Vzhleden ke své profesní minulosti (kamenosochařská škola v Hořicích) provádím i návrhy pietní architektury a písma. Spolupracuji přitom s kamenosochařstvím Svojetice s.r.o. u Mukařova.  

 

 

Vzdělání:    Kamenosochařská škola v Hořicích.

Vysoká škola Umělecko průmyslová - obor: architektura - design,  profesor Bořek Šípek. 

HOMEs (nahoru)

DOMY 

REKONSTRUKCE 

ZAHRADA-PARK-MĚSTO 

SPOLUPRÁCE 

INTERIÉR - život je uvnitř