KNIHOVNA NA NÁMĚTI

Rekonstrukce a adaptace objektu bývalé školy J.A. Komenského Na Náměti v Kutné Hoře pro účely knihovny. Nově jsou upraveny všechny prostory budovy včetně dříve nevyužívaného podkroví.  Novým způsoben je zpracováno celé okolí stavby, které bylo očištěno od dodatečných drobných staveb a zpřístupněno pro veřejnost.  Budova je nyní pohledově plnohodnotná ze všech čtyř stran - nemá zadní nepřístupný hospodářský dvůr.  U centrálního schodiště jsou přistavěny dva moderní prosklené výtahy zajišťující zároveň bezbariérový přístup. Na pozemku za knihovnou vznikla nová parkovací místa - jak pro návštěvníky knihovny, tak pro návštěvníky města.

Okolí stavby je pojednáno jako pobytová městská krajina s možností vysedávání a pořádání exteriérových akcí, jako je například veřejné čtení.

Více o veřejném prostoru kolem nové knihovny zde: KUTNÁ HORA: NA NÁMĚTI - Obývací pokoj města