3) REALIZACE - převádění myšlenek a plánů do reality

Důležité je převádění zamýšlených idejí (Studie a Projektu) do reality. Je potřeba stavbu ohlídat, aby výsledek odpovídal projektovanému záměru (někdy je nutné i umět přímo na místě improvizovat). 

HOMEs (hlavní strana)

DOMY | 3) REALIZACE projektů (nahoru)

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř