BREÜEROVY SADY - REKONSTRUKCE PARKU POD VLAŠSKÝM DVOREM V KUTNÉ HOŘE

Jedná se o celkovou rekonstrukci parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře u říčky Vrchlice, který se postupně proměňuje ze sadové a historické podoby do parkové úpravy městského charakteru.  Z čistě parkové výsadby se stává plnohodnotný městský prostor pro využití obyvatel a návštěvníků.

Spodní rovinatá část parku při Vrchlici je v návrhu rozdělena na tři svébytné části s vlastním charakterem, které jsou komunikačně vzájemně propojené do jednoho celku.  

1) První část tvoří volná travnatá plocha, která bude sloužit jako rezerva pro konání různých akcí (jako je například Stříbření).  Tato parková úprava je viditelná z Pacákových sadů.   

2) Druhá střední část (těžiště celé kompozice) je tvořena velkorysou dlážděnou kruhovou plochou, ve které je uprostřed z oblých kamenů vyskládán znak města.  V této centrální ploše jsou umístěné z dlažby tryskající podsvícené vodní sloupce.  
Těžiště je opticky propojené s městem z vyhlídky od kostela sv. Jakuba a funguje jako pozvánka do parku.  
Prostor má městotvorný ráz, je to do parku snesený městský útvar s charakterem náměstí.  Je doplněn kamennými lavicemi a unikátně tvarovanými osvětlovacími tělesy.  

3) Třetí část tvoří parková úprava s dětskými atrakcemi.  Jedná se o lesní zahradu města.   Základem je centrální volná travnatá plocha vymezená obří šlápotou.  Dětské hrací prvky a atrakce přírodního charakteru budou umístěny vně při obvodu tohoto otisku.  Park je v této části přístupný rozšířeným vstupem s kamenným schodištěm a přidanou rampou pro usnadnění vjezdu kočárků a vozíčkářů.  Schodiště a rampu od sebe odděluje ozeleněné rabato.  Touto úpravou se stane park plnohodnotně průchozí.  

Pro snazší orientaci a jako pozvánka ke vstupu do parku je na kamenném zdivu umístěn nápis (název parku: Breüerovy sady) provedený v kovu.  Schodů se dá využít pro posezení s výhledem na Vrchlici.

Články v Kutnohorských listech:  https://kutnohorskelisty.cz/?s=Ondrej+Kubik

HOMEs

DOMY

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO  KUTNÁ HORA: Breüerovy sady - Park pod Vlašským dvorem (nahoru)

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř