KUTNÁ HORA - PARK POD VLAŠSKÝM DVOREM: Vročení do nově upravené zádlažby.

Spustit prezentaci