OTEVŘENÁ FORTNA - rekonstrukce bývalé brány kláštera.

Historický, památkově chráněný objekt bývalé brány kláštera v Praze je rekonstruován pro účely rodinného bydlení.  Dominantním prvkem je znovuotevření bývalého průjezdu, který je nově prosvětlen osazením prosklených stěn místo původních, později zazděných vrat.