DRUNA - NÁHORNÍ PLANINA, dům tančící krajinou

Tradiční tvarování domu v horském prostředí je obohaceno o dynamický moment esovitě rozvlněného pohybu (daného boční energií vstupu) a zároveň o neustálou změnu proporcí objektu, které si tak pohrávají se zažitým perspektivním vnímáním. 

Dům směrem k lesu stále narůstá do šířky i do výšky, vlní se, a ještě vertikálně stoupá. 

Velkoryse dimenzovaná okna a prosklené stěny vyvolávají pocit neustálého spojení s přírodou a objekt je tak díky nim po celý rok prostoupen světlem.

Dům je situován v nezaměnitelné podhorské krajině Orlických hor plné hustých lesů i širokých luk a plání, které vyvolávají příjemný pocit dostatku prostoru k nadechnutí se a k životu, z kopců jsou vidět krásná panoramata.

Stavba je položena uprostřed rozlehlého travnatého prostranství přímo sousedícího s lesem a loukou, bez oplocení, takže k výletu do přírody je to vždy skutečně jen krůček.

V přízemí se nachází taneční sál o velikosti 100m2 a jídelna s kuchyní (společenský prostor), dále pak sociální zázemí.  V prvním patře je podkrovní spaní, dva samostatné pokoje a masážní pokoj.

Javornice Přím 33, Orlické hory, www.druna.cz