První fáze projektu začíná STUDIÍ, kde se ověřuje, jsou-li na počátku zvolené myšlenky a ideje (tzv. zadání) úspěšně převeditelné do prostorového ztvárnění.  Zkouší se různé přístupy v několika dispozičních a hmotových variantách.  Výsledkem Studie je finální schéma dispozičního řešení a kompozice fasád. Následně se přistupuje k projektování např. pro Stavební povolení.

HOMEs (hlavní strana)

DOMY | 1) STUDIE domů - první kroky projektu (nahoru)

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř