1) STUDIE - PRVNÍ KROKY PROJEKTU - skicy, geneze

První fáze projektu začíná STUDIÍ, kde se ověřuje, jsou-li myšlenky a ideje úspěšně převeditelné do prostorového ztvárnění.  Zkouší se různé přístupy v několika variantách.  Výsledkem studie je finální schéma dispozičního řešení a kompozice fasád. 

HOMEs

DOMY

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř