1.2) DŮM ČESKÁ - Kutná Hora-Vnitřní Město

Předmětem této studie je rekonstrukce historického domu (částečně v nevyhovujícím a havarijním stavu), která umožní jeho nové využití (bytové jednotky) v novodobém standardu bydlení.  Dílna v nádvoří bude odstraněna a nahrazena bytovou jednotkou ve výhodnější pozici vůči světovým stranám, zastavěná plocha se nezvětšuje.  

Stávající jednopodlažní částečně podsklepený dům s přístupným půdním prostorem se nachází v Kutné Hoře v České ulici.  Dům lehce obdélného půdorysu (cca 16x13m) je situován svou východní fasádou rovnoběžné s Českou ulicí, ze které je přímo přístupný.  Je řešen jako konstrukční dvoutrakt s později vloženými příčnými stěnami.  Na dvorku je umístěna přístavba dílny, která má pultovou střechu.  

Záměrem úprav je nové dispoziční využití objektu (pouze pro bydlení) v odpovídajícím standardu.  Jelikož je budova v poměrně exponované nárožní pozici a podílí se na celkovém výrazu „interiéru“ města bylo navrženo následující:
- odstranění nevhodné střešní konstrukce a nízkého „bavorského“ štítu (zcela nevhodný tvar pro historické město),
- zatočení střešního pláště směrem do ulice Lázeňské (podpoření nárožního tvaru budovy, náhrada stávajícího štítu střešním pláštěm),
- zvýšení sklonu střechy, což jednak umožní lepší využití podkroví, dále pak lépe vykryje vysoké slepé štíty sousedních domu, mezi které je objekt vložen, sklon bude podobný jako u sousedních budov,
- nahrazení neestetického kamenného zdiva se dvěma vraty ucelenou uliční zástavbou (do ulice Lázeňská).  
Těmito úpravami dojde k značnému povýšení estetické a městotvorný hodnoty této části ulice (zejména ulice Česká).   

V objektu úpravou dispozic vzniká pět samostatných bytových jednotek (pouze funkce bydlení).  Dvě jednotky jsou situované ve stávající historické budově v přízemí, další dvě v nově vzniklém půdním prostoru (přístupné samostatným schodištěm) nad touto částí.  K domu je přistavěna samostatná dvoupodlažní jednotka (plošná náhrada za odstraňované dílny), která ale vytváří s původním domem jeden architektonický celek.  Byty jsou řešeny tak, aby měly v maximální možné míře poloveřejnou část dispozice směrovanou do společného nádvoří, které tak tvoří společný venkovní obytný pokoj.  
Svažitému pozemku se snaží dispozice bytů vnitřně přizpůsobit a o stoupající moment prostory obohatit (miniverze „raumplanu“ Adolfa Loose).   
Sklepní prostor je nově přístupný upraveným schodištěm z předsíně jednoho z bytů.

HOMEs (hlavní strana)

DOMY | 1) STUDIE domů - první kroky projektu | 1.2) DŮM ČESKÁ, Kutná Hora (nahoru)

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř