2) PROJEKTY - bez plánů to nejde. Výběr z dokumentací.

Druhá fáze navazujících prací je vytváření Projektu. 

Finalizují se řešení ověřená a zakotvená předcházející Studií. Nyní se konkretizují myšlenky a ideje do realizovatelné podoby (dnes již téměř výhradně v počítačové formě). 

Po stavebních výkresech pak následuje Prováděcí dokumentace (detailní rozpracování Stavebních výkresů) a následná Realizace stavby. 

HOMEs (hlavní strana)

DOMY2) PROJEKTY - bez plánů to nejde (nahoru)

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř