KARMELITSKÁ, Praha - nový život v barokním domě

NOVÝ ŽIVOT V BAROKNÍM DOMĚ 

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu historického barokního domu Karmelitská 23 v Praze. Z ulice se pouze rekonstruovalo a opravovalo, ale ve dvoře vznikly další pavlačové byty a bylo zobytněno podkroví domu. Do této části byly vloženy i modernější prvky úpravy - například kovové schodiště, které je složené výhradně z nových industriálních prvků. Zábradlí na pavlači je proti tomu naopak inspirováno historickým tvarováním s kovářským zpracováním. 

Architektonické práce byly provedeny pro dodavatelskou firmu BEKR ART a.s., která objekt restaurovala, autorskou dvojicí Mgr.A. Jiří Jindřich a Mgr.A. Ondřej Kubík. Zodpovědný projektant Mgr.A. Jiří Jindřich.

HOMEs

DOMY

REKONSTRUKCE  |  KARMELITSKÁ - nový život v barokním domě (nahoru)

ZAHRADA-PARK-MĚSTO

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř