Kunratice - představení projektu

DŮM OKOLO BOROVICE

Hlavním principem domu je co nejotevřenější propojení interiérů se zahradou při zachování potřebné vnitřní intimity. Umístění hlavní dvoupodlažní hmoty domu mezi vzrostlé stromy východní části zahrady umožňuje zachovat prosluněnou západní část pozemku pro pobyt na zahradě. Z estetického hlediska dochází k dialogu mezi horizontálou zahrady a vertikálami stromů. 

Zatímco hlavní obytné prostory přízemí obepínají mohutnou borovici v centru „atria“, soukromé pokoje v patře se „vznášejí“ mezi korunami okolních stromů. Vlastní pokoje mají výjimečnou dispozici, která umožňuje propojení se stromy přes rozměrná rohová okna. 

Architektonické řešení hmoty domu reaguje na charakter dlouhého rohového pozemku se vzrostlými jehličnatými stromy ve východní části. Zvolená forma vychází z principu atriového domu se soukromým vnitřním prostorem. Zároveň však tento princip rozkládá na horizontální a vertikální prvky a staví z nich nový koncept vrstvené zahrady. Použití vegetační střechy naznačuje postupné spirálovité vyrůstání hmoty ze země a obtáčení kolem centrálního stromu. Patro je pak jakýmsi geologickým reliktem tohoto momentu ve vyšší úrovni. Esteticky je tento motiv podpořen horizontálami střechy a vertikálami členění stěn.