MYSET - představení domu

CESTA DOMEM JE ZÁŽITEK 

Základní myšlenkou domu je navázat na přednosti tradičních dřevěných staveb v Čechách, kterými jsou kompaktnost tvaru, malebnost střech a příjemné venkovní přechodové prostory mezi interiérem a exteriérem. Jednotné hmoty domu je dosaženo vertikálním dřevěným obkladem a obdobně členěnou vlnitou střešní krytinou. 

Kryté závětří u vstupu i terasa u jídelny, vzniklé vzájemným posunem dvou hmot, pak vytvářejí ony zvláštní prostory pozvolného přechodu mezi domem a okolní krajinou. Hmoty domu jsou posunuty horizontálně (ve směru pohybu domem) i vertikálně - ve střešní rovině, dům tak má dvě pultové střechy. 

MYSET je jednopodlažní dům s pultovými střechami (nebo pultovou střechou) v nízkoenergetickém standardu (dřevostavba z tepelně izolačních panelů). 
Jedná se o typový dům, který nabízíme ve třech základních velikostních kategoriích (minimal, ideal a maximal - zastavěná plocha 69m2, 85m2 a 99m2) a v několika volitelných dispozicích a s různými umístěními vstupu.

Dům byl původně vymýšlen jako stavebnice pro individuální stavebníky (proto dostal název My Set - moje skládačka), ale to se u klientů nestkalo s úspěchem - každý si ho chtěl raději nechat postavit a sám se do procesu nikterak nezapojovat.