PARK U KAPLE, Klánovice - obnova duchovního místa

OBNOVA DUCHOVNÍHO MÍSTA U KAPLE V KLÁNOVICÍCH

Koncepce prostoru vychází z uživatelského a významového kontextu místa.  Hlavním motivem je znovuvytvoření jasné osové kompozice prostoru, který by byl zřetelně orientován na dvě hlavní dominanty parku.  

Před kostelem se jedná o shromažďovací a nástupní prostor před hlavním průčelím kostela, který bude zároveň formou mírné zužující se rampy řešit bezbariérový přístup.  Rampa bude lemována patníky s nasvětlením, a v části u kostela kamennými patníky ve funkci zábradlí.  Význam místa je zdůrazněn i vyvýšením prostoru křížení ulic Ke Znaku a V Pátém spolu se změnou zádlažby (žulová kostka).  

Zjednosměrněním ulice Ke Znaku je umožněno podélné parkování pro návštěvníky kostela.  Cyklistům budou sloužit dva stojany na kola (nerezová spirála).  

Prostor kolem kostela je tvořen eliptickou žulovou dlažbou, jejíž tvar podtrhuje důležitost stavby, dává jí svébytnou architektonickou plochu, ze které vystupuje, a zároveň ve svém tvaru pojímá setkání vertikální a horizontální osy.  Materiál dlažby se shoduje s kamenem na soklu kostela.  Bokem kolem hlavního „nedělního“ nástupu vedou postranní komunikace pro běžný všední provoz.  

Z druhé strany je vedena osa nástupu k pomníku Obětem světových válek jehož pozadí vytvářejí dva červené buky.  Hlavním motivem úpravy pomníku je jeho usazení na travnatou mírnou mohylu, které předchází obdélná nástupní plocha a segmentová část, jenž svým tvarováním umožňují slavnostní položení věnce při uctění památce.  Pro zdůraznění pietního charakteru místa jsou jako dílčí pozadí užity červeně kvetoucí růže.  

Mezi těmito dvěma centry prostoru je ponechána relativně klidná zatravněná plocha, která dává vyniknout zejména apsidě kostela.  

Nasvětlení dominant je řešeno z dlažby.  Vstupní rampa ke kostelu je nasvětlena pomocí patníků. 

 

HOMEs (hlavní strana)

DOMY

REKONSTRUKCE

ZAHRADA-PARK-MĚSTO | PARK U KAPLE, Klánovice - obnova duchovního místa (nahoru)

SPOLUPRÁCE

INTERIÉR - život je uvnitř