Kontrola zavrtávání mikropilot - pětimetrové šroubovice s cementovou kaší jako základ pro budoucí altán.

Spustit prezentaci