Více ve složce: PLASTIKA - PAMÁTNÍK MISTRŮM LETECKÉ AKROBACIE - Dlouhá Lhota u Příbrami.

Spustit prezentaci