Písmo do kamene. Hrobka rodiny Havlových. Den Václava Havla: 18. prosince. Více ve složce: PLASTIKA - HROBKA RODINY HAVLOVÝCH.

Spustit prezentaci