Nejprve se vyseká hrubý obrys dle překresleného nákresu.

Spustit prezentaci