Počáteční stav před sekáním. Začíná se z vyhraněné deskoviny.

Spustit prezentaci