Zámek Berchtold - představení projektu

OD PARKU K ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

Projekt si klade za cíl změnit charakter zahrady, který je obvyklý u rodinné vily, na zámecký park, což představuje sjednocení objektu zámku a zahrady do jednotně vyznívajícího celku, do jednoho organismu. 

OSY

Hlavní osa je shodná s průčelní osou zámku.  Umožňuje plný nerušený průhled ne zámek bez zábran - s výjimkou dominanty v křížení s vedlejší osou kompozice, která tuto osu dělí na dvě lépe uchopitelné části.  Prostor kolem osy se postupně zužuje směrem od zámku (zámek, střední césura budovy, kašna, schodiště, širší cesta k ohnisku, užší cesta za ohniskem, vstupní brána).  Při vstupu se silným motivem stává postupné otevírání pohledu na zámeckou budovu (vstupní brána, alej, širší prostor kolem ohniska, čestný dvůr, zámecká budova). 

Vedlejší osa je v ohnisku kolmá na hlavní osu a dělí tak park na čtvrtiny.  Souměrně kolem hlavní osy jsou vytýčena dvě pohledová dílčí ohniska, které jsou umístěna ve stejné vzdálenosti od hlavní osy - jsou to rozcestí s nástupem na okružní cestu kolem parku. 

Na ose vlevo se nachází nástupní trychtýř Slavnostní brány - nástupní plocha s uvítacím motivem, které je lákadlem, upoutávkou, jež přitahuje pozornost při pohledu z ulice.  Zde je umístěn objekt s motivem, který umožňuje dobrou orientace v areálu - reliéfní mapa v dlažbě ev. formou plastiky.  Brána je zdůrazněna dvěma vítacími stromy po stranách nástupní plochy a stálezelenými keři, které blokují boční průhledy do zahrady přes transparentní kovový plot. 

Osa hlavního vstupu je zdůrazněna mobilními vázami se zelení - špalírem tújí v nádobách a  plošným vymezením v dlažbě.  Na zdivo před bránou je možno instalovat erby rodů coby upoutávku při příjezdu směrem od statku. S tím souvisí možnost kapotáže přípojek formou informačního panelu.  Kryté sezení před bočním průčelím zámku je kryto keři před přímým pohledem skrze Zámeckou bránu.  Osa pokračuje za zámkem sezením s pergolou a grilem. 

Dílčí osy jsou převážně směrovány z alejí na solitérní stromy - platany.

ZELEŇ

Hlavním stromem parkové úpravy je lípa - což je i ve shodě s listem ve znaku obce Kunice.  Lipové aleje a stromořadí kolem hlavní a vedlejší osy pojednávají architektonicky tu část parku, která přímo navazuje na budovu zámku, vymezují prostoru Čestného dvora a hlavních průhledů.  Hustota rozsazení je dána záměrem použít různou transparentnost nebo naopak neprůhlednost finální výsadby vůči jednotlivým průhledům.  Za takto vytvořeným rámcem je situována volnější parková úprava anglického stylu.  Čestný dvůr je velkorysým parterovým prostorem s trávou a květinovou výzdobou, který svými rozměry zdůrazňuje budovu zámku, utvářejícím jeho čtvrtou stranu. 

V kruhových rabatech u opěrné zdi jsou umístěny okrasné stromy (magnólie) s květinovou podsadbou. Kompozice dotvářejí keře v nádobách - mobilní zeleň.