Původní stav zahrady měl charakter, který je obvyklý spíše u rodinné vily (výsadba typu: kam co koho napadne), což představuje odlišný ráz stavby a odlišný charakter zahrady - což dohromady nevyznívá jako jeden soudržný celek.

Spustit prezentaci