KUTNÁ HORA - NA NÁMĚTI: Obývací pokoj města. Jedna z vývojových fází návrhu.

Spustit prezentaci