POD SUKOVEM - Kutná Hora | Geneze návrhu - varianta 4, finální podoba studie. Pohled ze zadní (západní) strany na verzi s menším patrem.

Spustit prezentaci